بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1399/05/19 تعداد بازدید: 8
بازدید دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز مدیریت واگیر وزارت بهداشت از بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر
بازدید دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز مدیریت واگیر وزارت بهداشت از بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر
♻️رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
⭕️هیچ ایراد جدی در ستاد کرونا رامسر ندیدم
⭕️کیفیت و کمیت خوب بیمارستان رامسر حتی با تهران هم قابل مقایسه نیست
⭕️پرستاران رامسر رفتار درمانی بسیار حرفه ای دارند و باید دستشان را بوسید
⭕️تقویت تجهیزات و جلوگیری از خستگی کادر سلامت با توجه به گردشگری پذیر بودن منطقه، دو نیاز ضروری رامسر
⭕️تقویت بیماری یابی و بازنگری در شیوه های تبلیغاتی برای جلوگیری از افزایش ورودی بیمارستان های سطح استان
⭕️طرح جدول تحلیلی 14 روزه وضعیت کرونا دانشگاه علوم پزشکی مازندران الگویی برای کل کشور
🔆رییس مرکز مدیریت واگیر وزارت بهداشت، بیماری یابی و بازنگری در تبلیغات با هدف کاهش ورودی بیمارستان های استان را امری ضروری دانست و بر لزوم راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی کرونا در غرب مازندران برای کاهش زمان جواب دهی تست ها تاکید کرد
🔹دکتر محمد مهدی گویا در حاشیه بازدید و پایش مراکز بهداشتی و درمانی رامسر با قدردانی از جهادگران مبارزه با کرونا به اقدام ارزشمند دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران در تهیه طرح ابتکاری جدول تحلیل تخصصی 14 روزه روند بستری و مرگ بیماران کرونا گفت: این طرح که از استان مازندران شروع شده است الگویی برای کل کشور خواهد بود
🔸وی افزود: پس از تقسیم تعداد بستری 14 روز گذشته بر 100 هزار نفر و تعداد مرگ 14 روز گذشته بر یک میلیون نفر اگر عدد به دست آمده بالای 5 باشد وضعیت قرمز و نگران کننده مطرح می شود که باید با تغییر رفتار، شیوع ویروس را کنترل کرد که شهرستان رامسر درحال حاضر روی مرز این عدد قرار داد درحالی که شهرهایی چون آمل بالای 35 است
🔹رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه قبلا رفتار دفاعی دربرابر ویروس داشتیم گفت: از 12 فروردین 99 سیاست حمله به بیماری را در برنامه قرار دادیم و با غربالگری و شناسایی ، بیماری یابی افراد مبتلا و اطرافیانشان را آغاز کردیم.
🔸وی گفت: بیماری یابی، درمان سرپایی برای جلوگیری از تجمع در بیمارستان، ایجاد شرایط لازم برای کاهش زمان حضور بیمار در بیمارستان، مراقبت جدی از بیمار برای جلوگیری از انتقال به ای سی یو، درمان حرفه ای برای جلوگیری از نصب ونتیلاتور به بیمار و اقدامات تیمی برای جلوگیری از فوت ، شش سیاستی است که برای بیماران کرونایی مورد تاکید است.
🔹دکتر گویا افزود: بیماری یابی فعال باید نسبت به گذشته با جدیت بیشتری صورت بگیرد و تبلیغات محیطی باید بازنگری و بگونه ای شود که مردم به بیمارستان مراجعه نکنند
🔸این چهره مطرح حوزه بهداشت و درمان کشور با بیان اینکه آزمایشگاه تشخیصی تست های کرونا باید در غرب مازندران ایجاد شود گفت: اینکه تست های کرونا روزانه از رامسر تا ساری منتقل شود یک مشکل جدی است که باید تدبیری اتخاذ گردد تا زمان جواب دهی تست ها به کمترین زمان کاهش یابد.
🔹رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و درمان در بخش دیگر این بازدید در نشست با اعضای ستاد کرونا رامسر ، خود را مدیری فنی و تخصصی عنوان کرد و با بیان اینکه بسیاری از بیمارستان های کشور و استان را پایش و بررسی کرده است اظهار داشت: بیمارستانی به خوبی بیمارستان رامسر ندیدم چراکه در حوزه های کمی و کیفی بسیار موفق و حرفه ای عمل شده است
🔸وی افزود: در بازدیدم بصورت تخصصی اقدامات کادر بهداشت و درمان رامسر را بررسی کردم و باید بگویم پرستاران بیمارستان رامسر رفتار درمانی بسیار حرفه ای دارند و باید دست تک تک این پرستاران را بوسید
🔹گویا گفت: علاوه بر کمیت، در حوزه کیفیت ارائه خدمات و چیدمان حتی در تهران هم بیمارستانی به مانند بیمارستان رامسر ندیدم و اصلا قابل مقایسه با شهرهای اطراف نیست.
🔸وی با بیان اینکه باید به آزاد فرماندار و دکتر مبشری رییس شبکه بهداشت و دکتر صارمی رییس بیمارستان بابت مدیریت خوبشان و همکاران بسیار خوبی که در حوزه سلامت دارند تبریک گفت اظهار داشت: هیچ ایرادی جدی در ستاد کرونا رامسر ندیدم و البته موارد کوچکی که وجود دارد را میتوان با تدابیری مدیریت کرد
🔹رییس مرکز مدیریت واگیر وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: با توجه به گردشگر پذیر بودن رامسر باید امکانات آن تقویت شود و به هیچ وجه اجازه ندهیم پرسنل خسته شوند.
بازدید دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز مدیریت واگیر وزارت بهداشت از بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر
Powered by DorsaPortal